STATUS PERLAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN BERTERUSAN BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (SEPTEMBER)

MAKLUMAN PINDAAN WAKTU OPERASI GIMNASIUM DI BANGUNAN IBU PEJABAT PKNS
09/10/2017
SEMINAR ‘FIQH WANITA: FEMINISME & LGBTQ: WAHYU ATAU NAFSU’
09/10/2017
Lihat semua

ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAGIAN SISTEM KUALITI (ISO), SEDANG DALAM PROSES PENGUMPULAN ‘STANDARD OPERATION PROSEDURE’ (SOP) DARIPADA SETIAP BAHAGIAN DI PKNS,

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, MAKLUMBALAS DARI PIHAK TUAN / PUAN BERKENAAN PENAMBAHBAIKAN ATAU PERUBAHAN KEPADA PROSES KERJA YANG BERLAINAN DARIPADA PROSEDUR ISO SEDIA ADA, YANG MELIBATKAN AKTIVITI / PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN ( JIKA ADA ). SERTA DARI SEGI KUALITI, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR (QSHE) DI TEMPAT KERJA TUAN / PUAN BERDASARKAN PROSEDUR EPRO/PPAM/010 – PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN BERTERUSAN BAGI KUALITI KESELAMATAN, KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR.

MAKLUMAT YANG TELAH LENGKAP HENDAKLAH DISERAHKAN KEPADA BAHAGIAN SISTEM KUALITI SEBELUM ATAU PADA 13 OKTOBER 2017 (JUMAAT).

SILA KEMUKAKAN MEMO ATAU EMAIL KEPADA BAHAGIAN SISTEM KUALITI SEKIRANYA TIADA SEBARANG PENAMBAHAN / PENINGKATAN PROSES KERJA YANG DILAKSANAKAN DI BAHAGIAN TUAN / PUAN, BAGI TUJUAN REKOD DAN PEMANTAUAN.

SEBARANG PERTANYAAAN  DAN KEMUSYIKILAN BOLEH BERHUBUNG TERUS DENGAN BAHAGIAN SISTEM KUALITI.

Comments are closed.